Separacja zamiast rozwodu? Prawo rodzinne w Anglii

Seperacja zamiast rozwodu? Anglia

 Separacja sądowa (z ang. judicial separation) jak sama nazwa wskazuje, jest to separacja, o której orzeka sąd, a która nie kończy formalnie małżeństwa. Niewielki odsetek par decyduje się na taki krok przede wszystkim na fakt, iż związek małżeński nadal istnieje i nie mogą wstąpić w kolejny jak to ma miejsce w przypadku rozwodu.

Dla kogo separacja?

Separację sądową wybierają osoby ze względu na swoje przekonania religijne, moralne czy kulturowe, lub które nie chcą jeszcze kończyć małżeństwa, potrzebują czasu, by trochę odetchnąć lub takie, które formalnie nie mogą wnieść sprawy o rozwód, bowiem ich małżeństwo nie trwało co najmniej roku.

Procedura

Podobnie jak w przypadku rozwodu, procedura wymaga wniesienia pozwu o separację do sądu oraz uiszczenie opłaty sądowej, która obecnie wynosi 365 funtów. Pozew może złożyć jeden z małżonków bądź mogą uczynić to wspólnie. Wnioski złożone po 6 kwietnia 2022 nie wymagają powoływania się na jeden z pięciu faktów (np. zdrada czy nierozsądne zachowanie) a jedynie stwierdzenia chęci uzyskania separacji sądowej. Trzy kopie pozwu wraz z aktem ślubu przetłumaczonym na język angielski należy wysłać do sądu w Bury St. Edmunds. W przeciwieństwie do rozwodu, sąd wydaje tylko jedno orzeczenie o separacji. Po jego uzyskaniu, małżonkowie nie muszą dłużej razem mieszkać. Separacja sądowa nie wpływa na treść ujętą w testamencie, nie zmienia jego zapisu. Wpływa natomiast na postępowanie spadkowe w przypadku braku testamentu, czyli tzw. dziedziczenie ustawowe.

Jeśli strony są zainteresowane podziałem majątku, muszą uwzględnić taką informację w pozwie. Podział może zostać dokonany za porozumieniem stron poprzez tzw. separation agreement. Gdy jednak ugoda nie jest możliwa, jedna ze stron musi uruchomić standardową procedurę podziału, która jest dłuższa i kosztowniejsza. Warto nadmienić, iż sądy nie mogą orzekać o podziale emerytur w przypadku separacji. Zdarza się, że małżonkowie spisują separation agreement a następnie po uzyskaniu rozwodu, wnoszą wniosek o tzw. consent order, czyli uprawomocnienie się ugody, co zamyka na zawsze temat podziału.

Kwestia opieki nad dziećmi również nie jest rozstrzygana w tym samym postępowaniu. Małżonkowie mogą ją ustalić między sobą, za pomocą mediatora lub sądownie składając odrębny wniosek online.

W celu uzyskania więcej informacji na temat prawa rodzinnego, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.