Prawnik Londyn – Adwokat w UK – Prawo Pracy

Nasza Kancelaria zajmuje reprezentacją przed Trybunałami Pracy i Trybunałem Apelacyjnym w sprawach o niesłuszne zwolnienie (Unfair Dismissal), zwolnienia związane z redukcjami etatów (redundancy, economic dismissals), zwolnienie niezgodne z umową o pracę (wrongful dismissal) oraz dyskryminacją w zakładzie pracy.

Zespół składa się z prawników i adwokatów, mających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

Zazwyczaj dążymy, aby doradzić klientom na jak najwcześniejszym etapie. Sprawy wypadają w trybunale o wiele lepiej, jeśli prawnik kieruje jest zaangażowany już na etapie procedury dyscyplinarnej, bądź zażaleniowej. Jest to często ostatnia okazja zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika, by zgromadzili materiał dowodowy, który można nastęnie użyć na posiedzeniu. W sprawach, w których strona nie posiada jakichkolwiek dokumentów, o wiele trudniej przewidzieć rezultat i mogą okazać się o wiele trudniejsze do wygrania.

Na pierwszej konsultacji powinienniśmy być w stanie wstępnie ocenić szanse powodzenia sprawy, oszacować długość postępowania, udzielić porady co do całokształtu okoliczności faktyczno-prawnych oraz, jeśli to konieczne, sporządzić pierwsze pismo w sprawie. Zazwyczaj będzie to odwołanie od decyzji dyscyplinarnej, bądź zażalenie.

W 2016 roku, Marcin Kozik wygrał precedensową apelację w sprawie Banaszczyk vs Booker przed Trybunałem Apelacyjnym w Londynie, która dotyczyła zastosowania europejskiej definicji niepełnsoprawności w angielskim prawie pracy. Sprawa umożliwia teraz wniesienie pozwu o dyskryminację osobom, które dotychczas nie spełniały angielskiej definicji niepełnosprawności, a pracują w magazynach, czy supermarketach. O szczegółach można przeczytać tutaj:

Banaszczyk vs Booker Limited, UKEAT/0132/15/RN

Precedensowa sprawa polskiego klienta

Treść orzeczenia na stronie rządowej

Banasczyk vs Booker

Kolejna dość istotna, wygrana sprawa przed Trybunałem Apelacyjnym Pracy, w której reprezentował Marcin Kozik, Mirek vs Graysons Orzeczenie zawiera szczegółowy wywód dotyczący przywrócenia terminu w sprawach o dyskryminację.

Artykuł odnośnie naszej sprawy w mediach polonijnych

Precedensowa sprawa apelacyjna Polaka w Trybunale Apelacyjnym (reprezentacja Marcin Kozik, kancelaria KL Law)

Aktualności Kancelarii KL Law Ltd., między innymi ostatnie sprawy

KL Law Ltd., aktualności, prowadzone sprawy

Poniżej lista wybranych spraw z 2010 i 2011, 2012 i 2013 roku (aktualizacja prowadzonych dotychczas spraw nastąpi przy wyświetleniu nowej domeny internetowej w nowym roku:

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o niesłuszne zwolnienie. Ugoda zawarta w dniu posiedzenienia na prośbę sędziny. Klientka po godzinnej negocjacji otrzymała £7500 tutułem odszkodowania.

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie na dzień przed rozprawą. Klient otrzymał £2000 tytułem odszkodowania za niesłuszne zwolnienie. Kwota ta dokładnie odzwierciedlała odszkodowanie, które klient mógłby otrzymać po rozprawie.

X v X – polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o dyskryminację rasową. Klientka, Polka była dyskryminowana przez innych Polaków na terenie zakładu pracy, z uwagi na jej narodowość. Otrzymała £9000 tytułem ugody za obrazę uczuć

PK v AT ltd. – odrzucenie apelacji przez Apelacyjny Trybunał Pracy przeciwko naszemu klientowi, zanim trafiła ona na posiedzenie”

Pawel Konczak v Alba Transport Limited – wygrana w sprawie o niesłuszne zwolnienie, 3 dniowa rozprawa, klient otrzymał £42837.50 tytułem odszkodowania za utratę zarobków, bezprawnego potrącenia z wynagrodzenia, oraz „utratę praw ustawowych”. Część odszkodowania w zakresie niesłusznego zwolnienia została podwyższona o 25% w związku z odejściem od zasad prowadzenia procedury dyscyplinarnej, czyli o ustawowe maksimum.”

X v X&Y – Wygrana Pre-Hearing Review przed Trybunałem Pracy w Leeds, przywrócenie terminu do wniesienia sprawy o dyskryminację w pracy

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o zwolnienie z powodu ciąży, klientka otrzymała £6000

X v Y – Wygrane posiedzenie dotyczącej jurysdykcji Trybunału (tzw. Pre-hearing review), klienta sprawa mogła zostać wykluczona z uwagi na doktrynę „res judicata” (powaga rzeczy osądzonej) oraz „issue estoppel”. Sprawa przekazana na pełne posiedzenie.

X v Y – Wygrana w sprawie o niesłuszne zwolnienie przed Trybunałem Pracy w Birmingham, klient (pracownik magazynu) otrzymał £14550 odszkodowania za teraźniejszą i przyszła utratę zarobków

X v Y – Wygrana w sprawie o dyskryminację rasową, niesłuszne zwolnienie, zaległą wypłatę wynagrodzenia oraz brak pisemnych warunków pracy i płacy, Trybunał Pracy w Birmingham. Klient otrzymał £23600 odszkodowania za „obrazę uczuć”, natychmiastową utratę zarobków, dodatkowe odszkodowanie za brak pisemnych warunków pracy i płacy oraz tytułem zaległego wynagrodzenia.

X&Y v Z – Polubowne rozstrzygnięcie sprawy o niesłuszne zwolnienie, zarzuty: niedopełnienie procedury zwolnienia, wiara w przewinienie pracowników nie oparta na rzetelnych podstawach. Klienci otrzymali po £3000 każdy.

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie sprawy o napastowanie seksualne w pracy, zarzuty: jednorazowy akt dyskryminacji, klientka otrzymała £2000 odszkodowania.

X&Y&Z v T – Polubowne rozstrzygnięcie sprawy o niesłuszne zwolnienie, zarzuty: wiara w przewinienie pracownika oparta na nierzetelnych podstawach, brak rzetelnego dochodzenia i przesłuchania pracownika. Klienci otrzymali po £7750 odszkodowania każdy.

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie sprawy o niesłuszne zwolnienie, zarzuty „jak wyżej”, klientka otrzymała £6000 odszkodowania.

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o niesłuszne zwolnienie oraz brak pisemnych warunków pracy i płacy, klient otrzymał £3800 po zaledwie miesiącu od wniesienia sprawy.

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o niesłuszne zwolnienie z powodu ciąży, klientka otrzymała £11500.

X v Y – Polubowne rozstrzygnięcie w sprawie o działalność konkurencyjną wobec pracodawcy.

W zakres naszej oferty wchodzi pełna paleta usług dla pracodawców, w tym projektowanie i opiniowanie umów o pracę, które spełnią indywidualne oczekiwania, redukcje etatów oraz doradztwo w zakresie zatrudniania i zwalniaia pracowników, a także obrona przed Trybunałem Pracy. Zajmujemy się także doradztwem prawnym dla związków zawodowych. Wszystkie sprawy prowadzi Polski Prawnik. Prowadzimy sprawy zarówno w Londynie, jak i w innych częściach kraju.

Kancelaria Prawna Prawo Pracy

www.prawopracy-londyn.co.uk    email: kancelaria@prawopracy-londyn.co.uk

Adwokat w Londynie

www.adwokat-londyn.co.uk    email: kancelaria@adwokat-londyn.co.uk

www.prawnik-anglia.co.uk

W mediach:

Niepełnosprawność w pracy a dyskryminacja w pracy – prawo angielskie

Wiktymizacja w pracy w prawie angielskim

Niesłuszne zwolnienie w prawie angielskim

Łamią twoje prawa pracownicze?

Umowy o niekonkurencyjności w angielskim prawie pracy

Prawo pracy w Anglii – pracodawca pozywa pracownika

Marcin Kozik: Pojęcie umowy w prawie angielskim. Jak bardzo różni się od koncepcji rodzimej?

Umowa KL Law i Klient osoba fizyczna (powód w procesie)

Umowa KL Law i Klient osoba fizyczna (powód w procesie)

Complaints Procedure

Complaints Procedure

Client Care letter Claimant