Windykacja należności UK – Polski prawnik Londyn

Potrzebujesz odzyskać dług w Anglii? Chcesz wyegzekwować wierzytelność w UK? Skontaktuj się z naszym biurem

Od czasu akcesji Polski do struktur UE, rozwinęła się intensywna wymiana handlowa pomiędzy Polską a Zjenoczonym Królestwem i przypuszczalnie będzie trwać pomimo perspektywy Brexitu. Nasza kancelaria wychodzi więc na przeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców, którzy od czasu do czasu oczekują szybkiego i skutecznego działania w celu odzyskania należności, od brytyjskich, bądź polskich kontrahentów, na terenie Anglii, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Chętnie zapoznamy się z dokumentacją, aby następnie określić koszta związane z prowadzeniem postępowania, czy to na etapie postępowania polubownego, czy reprezentacji przed County Courts, lub High Court jeśli to konieczne, właczywszy skierowanie sprawy na postępowanie egzekucyjne.

Ponadto zajmujemy się procedurą wykonania europejskich tytułów wykonawczych.

Sprawy prowadzone są przez dwuosobowy zespół. Polski prawnik zajmuje się przygotowywaniem sprawy podczas całego postepowania, tj. sporządzaniem pism procesowych, zgromadzeniem materiału dowodowego, przygotowaniem zeznań świadków i utrzymaniem kontaktu z klientem. Polski reprezentatnt ewentualnie wystęuje przed County Courts w ramach spraw o niskiej wartości przedmiotu sporu. Angielski barrister występuje w imieniu klienta przed sądami wyższego rzędu.

Kancelaria KL Law

www.kllaw.co.uk    email: kancelaria@kllaw.co.uk

Międzynarodowa Kancelaria Prawna KL Law

www.kancelaria-kllaw.pl    email: biuro@kancelaria-kllaw.pl

Adwokat w Londynie:

www.adwokat-londyn.co.uk    email: kancelaria@adwokat-londyn.co.uk

Druga domena internetowa naszej Kancelarii:

www.prawnik-anglia.co.uk