Prawo i sprawy mieszkaniowe w UK

slide-corporate-law-office-3.jpg
Dzień dobry Państwu.
Od niedawna nasza Kancelaria jest w stanie pomóc Klientom również w zakresie spraw mieszkaniowych:
Dla najemców (tenants):
– roszczenia związane z naprawami budynków mieszkalnych
– roszczenia związane ze złym stanem technicznym wynajmowanych nieruchomości
– obrona przed wydaleniem
– odzyskiwanie depozytów
– porady związane z dzieleniem nieruchomości przez innych najemców
Dla wynajmujących (landlords):
– porady związane z regulacjami najmu
– sporzadzanie umów najmu i dokumentów związanych z wynajmem
– roszczenia wobec najemców (np. o zaległy czynsz) i praktyczne porady związane z problemami wynikającymi z naruszeń umów przez najemców
– eksmisje najemców