Niektóre sprawy Kancelarii (marzec i początek kwietnia 2023)

Prawnicy naszej Kancelarii reprezentowali niedawno Klientów na kilku rozprawach w Trybunale Pracy, które zakończyły się olbrzymim sukcesem dla naszych Klientów.

a) na początku marca, jeden z naszych Klientów wygrał sprawę o dyskryminację, ze względu na płeć przeciwko globalnej korporacji, promującej postanowienia Agendy 2030 (czyli globalizm). Wyrok był jednogłośny, tj. cały skład sędziowski 3:0 zadecydował na rzecz naszego Klienta

b) również na początku marca, jedna z naszych Klientek wygrała sprawę o niesłuszne zwolnienie, wiktymizację oraz złamanie umowy przeciwko jednej z największych fundacji w UK. Sprawa następnie zakończyła się podpisaniem ugody na £46,000.

c) na początku kwietnia, nasz Klient otrzymał orzeczenie w swojej sprawie o niesłuszne zwolnienie i okazało się, że Trybunał uznał, że został niesłusznie zwolniony i jego pracodawca złamał jego kontrakt. Klient był represjonowany przez pracodawcę, który dla zadowolenia swoich znajomych, pozbył się naszego Klienta i zgłosił go do organów nadzorujących jego profesję. Teraz Klient będzie mógł oczyścić swoje imię.

Jeśli Państwo macie podobne problemy w pracy, do powyższych, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią na kancelaria@kllaw.co.uk lub kancelaria@prawopracy-londyn.co.uk