Koronawirus a przepisy prawa pracy

Koronawirus a przepisy prawa pracy

W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa na świecie, rządy wielu państw zdecydowały się na wprowadzenie niecodziennych działań mających na celu ograniczenie jej negatywnych skutków. Niewątpliwie będą one miały swoje odbicie w gospodarce. Branże takie jak turystyka, logistyka, gastronomia czy rozrywka są najbardziej narażone na spowolnienie a co za tym idzie jej konsekwencje odczują zarówno pracodawcy jak i pracownicy.

Niewykluczone, iż wiele firm, aby zachować swoją płynność finansową będzie przeprowadzać restrukturyzację przedsiębiorstw co może wiązać się z masową redukcją etatów. Według przepisów prawa angielskiego, pracodawca ma prawo zredukować etat pracownika z pobudek ekonomicznych przy zachowaniu odpowiednich procedur. Jeśli do niej dojdzie, pracownik jest m.in. uprawniony do odprawy przy zachowaniu co najmniej dwuletniego stażu pracy. Jeśli pracodawca nie wypłaci odprawy, pracownik ma termin 6 miesięcy (od daty zwolnienia) na zarejestrowanie sprawy w ACAS a następnie na wniesienie pozwu do trybunału pracy, jeśli koncyliacja nie zakończyła się porozumieniem stron.

W momencie gdy firma stanie się niewypłacalna i ogłosi upadłość, pracownik jest wówczas uprawniony do uzyskania od funduszu rządowego zaległej odprawy, niewypłaconego wynagrodzenia, bonusa, nadgodzin, wypowiedzenia czy też urlopu.

W sytuacji gdy pracodawca zwolnił pracownika m.in. bez zachowania odpowiednich procedur związanych z redukcją etatu lub pod “przykrywką” redukcji, pracownik może pozwać go o niesłuszne zwolnienie i rościć wysokie odszkodowanie.

Warto również zwrócić uwagę na przepisy związane z przestojem w pracy, tzw. lay off oraz skróceniem czasu pracy (z ang. short time working). Pracodawca może poprosić pracownika, aby został w domu lub wziął bezpłatny urlop jeśli nie ma dla niego pracy. Jeśli taka sytuacja trwa 4 tygodnie z rzędu lub 6 tygodni w okresie ostatnich 13 tygodni, pracownik ma prawo wystąpić o odprawę. Klauzula lay off lub skróconego czasu pracy zawarta w umowie, może jednak przewidywać, iż pracownik otrzyma pełne wynagrodzenie. W przeciwnym razie, pracownik może wystąpić o tzw. ustawową gwarantowaną płacę przy spełnieniu odpowiednich kryteriów.

W dobie istniejącej pandemii, pracodawca może oddelegować pracownika do pracy zdalnej, za którą otrzyma wynagrodzenie. Według najnowszych wytycznych brytyjskiego rządu, jeśli osoba, która została w domu w związku z procedurą samo-izolacji i nie jest w stanie pracować, może wystąpić o zasiłek chorobowy. Pracownicy, którzy nie spełniają ustawowych kryteriów przyznających ten zasiłek, mogą starać się o Universal Credit lub Employment and Support Allowance w oparciu o uiszczone składki (z ang. contributions).

Należy również pamiętać, że pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy. Jeśli pracownik np. odmówi pracy, która go naraża na utratę zdrowia oraz życia i zostanie z tego powodu zwolniony, będzie przysługiwać mu roszczenie o tzw. automatyczne niesłuszne zwolnienie.

Jeśli chcieliby Państwo zasięgnąć szczegółowych informacji na temat powyższych zagadnień albo skonsultować konkretną sytuację w swoim zakładzie pracy, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Autorem tekstu jest Magdalena Łappa – dyrektor kancelarii KL Law Ltd