Alimenty na dziecko w Anglii i Walii

Wbrew powszechnemu przekonaniu, sądy w Anglii i Walii nie orzekają o alimentach w trakcie postępowania rozwodowego lub w wyroku rozwodowym. Obowiązek alimentacyjny jest regulowany poprzez m.in. Ustawę z 1991 roku dotyczącą alimentów (Child Support Act). Od 2017 roku właściwym organem zajmującym się wnioskami o alimenty na dziecko, pod warunkiem, iż miejscem stałego pobytu obojga rodziców oraz dziecka jest Zjednoczone Królestwo, jest Child Maintenance Service (CMS). Wcześniej zajmowała się tym Child Support Agency.

Alimenty wypłacane są na rzecz dziecka, które albo nie ukończyło 16. roku życia lub 20. roku życia jeśli uczy się w tzw. trybie dziennym (full time education).

Alimenty na dzieci można ustalić między sobą poprzez zawarcie porozumienia, wyliczając samodzielnie ich wysokość lub korzystając z rządowego kalkulatora (child maitenance calculator). Kolejną opcją jest także pomoc mediatora lub prawnika, którzy pomogą również w kwestii regulowania podziału opieki nad dzieckiem jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jeśli jednak takie porozumienie nie jest możliwe, to wówczas sprawę należy skierować online do CMS. Instytucja ta ustali kwotę alimentów w oparciu o m.in. zarobki brutto rodzica, który nie sprawuje codziennej opieki nad dzieckiem, liczbę noclegów jakie dziecko spędza z rodzicem 'płacącym’ alimenty oraz fakt czy rodzic ten posiada kolejne dzieci.

Co ciekawe, jeśli strony się nie dogadają i skorzystają z pomocy CMS poprzez opcję Collect and Pay, czyli “Ściągnij i zapłać”, CMS będzie pobierało opłatę zarówno od rodzica, który ma otrzymać alimenty jak i od płacącego. Opłata ta w chwili obecnej wynosi 20% kwoty alimentów, którą dodatkowo ma uiścić rodzic płacący alimenty natomiast dla rodzica, które je otrzyma, kwota alimentów zostanie pomniejszona o 4%. Pierwsze alimenty wpływają zazwyczaj na konto rodzica w przeciągu 12 tygodni od złożenia wniosku.

Jeśli rodzic nie płaci ustalonych alimentów, należy skontaktować się z CMS, który podejmie kroki prawne składając sprawę do sądu o tzw. liability order jeśli inne opcje zawiodły.

Czasami dochodzi do sytuacji, kiedy ojciec dziecka podważa swoje ojcostwo i w związku z tym nie chce płacić alimentów. W takim przypadku CMS zażąda dowodów zarówno na brak ojcostwa jak i jego istnienie kontaktując się z obojgiem rodziców. CMS początkowo przyjmie ojcostwo gdy np. rodzice pozostawali w związku małżeńskim w chwili poczęcia dziecka, dane rodzica znajdują się na jego akcie urodzenia lub dziecko zostało adoptowane. W celu potwierdzenia lub wykluczenia ojcostwa konieczny będzie zatem test DNA, który rozwieje wszelkie wątpliwości. W przypadku udowodnienia braku ojcostwa, CMS zwróci zapłacone alimenty licząc od daty zaprzeczenia ojcostwa lub poprosi rodzica, który je otrzymał o ich zwrot temu, który je zapłacił.

Jeśli rodzic, który ma płacić alimenty nie mieszka na terenie Zjednoczonego Królestwa, wówczas CMS nie ma jurysdykcji i nie może zająć się taką sprawą. Należy ją wówczas skierować do odpowiedniego sądu stosując odpowiednią procedurę. Więcej informacji na temat możecie Państwo uzyskać kontaktując się z naszą kancelarią.