Kancelaria KL Law Ltd.

Censeo House

6 St Peter's Street

St Albans

Outer London

AL1 3LF

Tel: 0044 2030213210

e-mail:
info@prawnik-anglia.co.uk

www:
www.prawnik-anglia.co.uk

Konsultacje:

Biuro w Hounslow

Londyn


Adwokat w Londynie

Niniejsza strona internetowa, odnosi się do kilku ściśle współpracujących ze sobą kancelarii, co ma na celu dostarczenie wszystkim Polakom w Anglii szeroko zakrojonej i najwyższej możliwej jakości usług prawnych.

Poniżej znajduje się dedykowany polski numer, pod który mogą dzwonić klienci i rozmawiać w języku polskim. Osoba, która odbierze przydzieli danego klienta do właściwego biura, czy prawnika.

0044 203 021 3210

PRAWO PRACY oraz PRAWO HANDLOWE

KL LAW LTD. jest kancelarią prawną specjalizującą się w reprezentacji przed trybunałami pracy i trybunałem apelacyjnym pracy na terenie całej Anglii i Walii. W skład naszego zespołu wchodzi grupa prawników, oraz adwokatów (barristers). Celem zasięgnięcia szerszej informacji na temat usług z zakresu prawa pracy i informacji na temat regulatora, proszę kliknąć na zakładkę 'prawo pracy'. Ponadto Kancelaria obsługuje polskich przedsiębiorców w zakresie angielskeigo prawa umów handlowych

.

Adres: Censeo House, 6 St Peter's Street, St Albans (outer London), AL1 3LF

www.prawopracy-londyn.co.uk    email: kancelaria@prawopracy-londyn.co.uk   

Obsługa prawna firm w UK    email: kancelaria@kllaw.co.uk   

PRAWO POLSKIE NA TERENIE POLSKI

KL LAW POLSKA sp. zoo., jest Kancelarią prawną świadczącą pomoc w zakresie kilkunastu dziedzin prawa. Oferta jest skierowana do Polaków mieszkających na terenie Anglii i Walii, np. poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania ENA, a potrzebującym pilnego rozwiązania na terenie Polski, na gruncie prawa karnego wykonawczego (wnioski o połączenie wyroków, wnioski o odroczenie orzeczonej kary pozbawienia wolności, wnioski o list żelazny), a także obrony w toczących się postępowaniach karnych. Klienci Kancelarii mogą być w szczególności także zainteresowani wszczęciem postępowania o podział majątku, rozwód, alimenty, czy sprawy o uprowadzenie dziecka np. przez jedno z rodziców (sytuacja, gdy rodzic wywozi dziecko z Anglii do Polski, bez zgody drugiego rodzica).

Kancelaria reprezentuje w sprawach karnych, rodzinnych, gospodarczych, ponadto zajmuje się kompleksowym doradztwem we wspomnianych dziedzinach i windykacją należności. Ponadto KL Law Polska pomaga w przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej oraz upadłości firm. W skład zespołu wchodzi grupa trójmieskich adwokatów i radców prawnych, oraz doświadczeni prawnicy.

Adres: ul. Wały Pastowskie 1, Lokal 1058, 80-885 Gdańsk, Polska. Ponadto posiadamy biura także w Sopocie przy ulicy Monte Cassino i w Warszawie. (Co do szczegółow, proszę odwiedzić witrynę internetową poniżej.)

www.kancelaria-kllaw.pl    email: biuro@kancelaria-kllaw.pl   

PRAWO KARNE, EKSTRADYCJA, POSTĘPOWANIE CYWILNE ORAZ PRAWO RODZINNE W ANGLII

The Chambers of F. Khan jest izbą barristerską, założoną przez barristera (adwokat sądowy) blisko trzydziestoletnim doświadczeniem. Możliwość prowadzenia spraw w takiej strukturze, umożliwia novum legislacyjne, jakim jest tzw. "Direct Access", umożliwiającym przyjęcie instrukcji od klienta bezpośrednio. Historycznie, barrister musiał być poinstruowany przez solicitors (którzy z kolei nie mieli prawa występowania przed sadami wyższego rzędu). Barristers są regulowani przez Bar Standards Board.

Adres:19 Glenwood Road, Hounslow, London TW3 1SW

Sprawy karne są prowadzone przez dwuosobowy zespół, tj. polskiego prawnika z Kancelarii KL Law Ltd. oraz barristera działającego na podstawie direct access.

Polski prawnik odpowiada za przygotowanie sprawy, co może na przykład polegać na sporządzeniu pism procesowych, przygotowaniu i sporządzeniu zeznań świadków, bądź zebraniem materiału dowodowego. Klient ma regularny kontakt telefoniczny, osobisty, czy emailowy z polskim prawnikiem

Barrister jest zobowiązany do udzielenia porady prawnej i wstawiennictwa do sądu na posiedzenie, bądź rozprawę, jeśli to konieczne.

Polscy prawnicy, o których mowa powyżej, to Marcin Kozik i Magdalena Łappa.

PRAWO GOSPODARCZE

Sprawy te prowadzone są przez Marcina Kozika oraz barristera, z którym pracuje od blisko 8 lat.

Prawo Pracy Londyn

www.prawopracy-londyn.co.uk    email: kancelaria@prawopracy-londyn.co.uk   

Treść orzeczenia precedensowej sprawy przed Trybunałem Apelacyjnym na stronie rządowej (reprezentował Marcin Kozik)

Banasczyk vs Booker   

Artykuł odnośnie naszej sprawy w mediach polonijnych

Precedensowa sprawa apelacyjna Polaka w Trybunale Apelacyjnym (reprezentacja Marcin Kozik, kancelaria KL Law)   

Adwokat w Londynie:

www.adwokat-londyn.co.uk    email: kancelaria@adwokat-londyn.co.uk   

www.prawnik-anglia.co.uk    email: info@prawnik-anglia.co.uk   Tel: 0044 203 021 3210   

Obszar geograficzny, w którym działamy: Londyn, Luton, Harlow, Peterborough, Cambridge, St Albans, Bournemouth, Southampton, Reading, Manchester, Birmingham, Newcastle, Liverpool, Crewe, Leicester, Nottingham i inne miasta w Anglii i Walii.